1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

พื้นที่รับผิดชอบ (ผู้กำกับติดตาม)
ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นายอัคเรศ เลาะวิถี  
เบอร์ติดต่อ: 02-298-3047 Email : akkarate@sme.go.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรภร ขันธวงค์  
เบอร์ติดต่อ: 02-298-3282 Email : pattaraporn@sme.go.th
   
   
   

  2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พื้นที่รับผิดชอบ
ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง: 14 จังหวัด ประกอบด้วย
ปทุมธานี นครนายก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย  
เบอร์ติดต่อ: 062-332-1788 Email : okhongmalai@yahoo.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวครัตน์กนก สุภาธีรวณิชย์  
เบอร์ติดต่อ: 064-553-3959 Email : karatkanok.m@gmail.com
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนีกร ตรีสมุทรกุล  
เบอร์ติดต่อ: 063-859-9933 Email : ratchaneekorn.tree@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-6133115-8 ต่อ 4162
โทรสาร : 02-6235060
Email : okhongmalai@yahoo.com
Website : http://www.citu.tu.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/citu.tu/
 

  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พื้นที่รับผิดชอบ
กรุงเทพ ปริมณฑล ภาคตะวันตก: 14 จังหวัด ประกอบด้วย
กรุงเทพ นนทบุรี อ่างทอง นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิพล เนคมานุรักษ์  
เบอร์ติดต่อ: 089-301-1415 Email : itthipol.n@gmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริตรตา จันทร์จิระวัฒน์  
เบอร์ติดต่อ: 097-228-5709 Email : parn2107@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่างเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-555-2000
โทรสาร : 02-556-1306
Email : startup.kmutnb@gmail.com
Line@ : @earlystage
Facebook : sme startup early stage by kmutnb
 

  4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พื้นที่รับผิดชอบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 20 จังหวัด ประกอบด้วย
หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : คุณกิตติมา สนิทชน  
เบอร์ติดต่อ: 063-081-7952 Email : sasine.bc@gmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : คุณนพคุณ ฟองทอง  
เบอร์ติดต่อ: 084-263-6545 Email : noppakoon_f@hotmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : Innovation Hub KKU ศูนย์อาหารและบริการที่1 ชั้น3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-306907/ 082-585-1854
โทรสาร : -
Email : esan.earlystage@gmail.com
Website : www.esan-allstars.com
Facebook : -
Line : esan.allstar
 

  5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พื้นที่รับผิดชอบ
ภาคใต้: 12 จังหวัด ประกอบด้วย
พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมุณา เจะมะ  
เบอร์ติดต่อ: 096-323-6554 Email : allstars.psu@gmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุสรอ ดามิง  
เบอร์ติดต่อ: 089-615-9151 Email : allstars.psu@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1 ชั้น 10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-286972-7
โทรสาร : 074-286971
Email : allstars.psu@gmail.com
Website : www.outreach.psu.ac.th/index.php
Facebook : www.facebook.com/psu.ohse/
 

  6. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พื้นที่รับผิดชอบ
ตะวันออก: 7 จังหวัด ประกอบด้วย
จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณิชาภา อุรุวงศ์
เบอร์ติดต่อ: 064-157-9663 Email : smeearlystage2021@gmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชลี ไชยแก้ว
เบอร์ติดต่อ: 082-450-2612 Email : smeearlystage2021@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
Email : smeearlystage2021@gmail.com
Website :
Facebook :
 

  7. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

พื้นที่รับผิดชอบ
ภาคเหนือตอนบน: 10 จังหวัด ประกอบด้วย
เชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ​ตาก แพร่

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฑิฆัมพร เอี่ยมประกอบกิจ
เบอร์ติดต่อ: 086-316-9136 Email : thikamporn@thaitextile.org
2. ชื่อ-นามสกุล : คุณกนกวรรณ วงค์คม
เบอร์ติดต่อ: 090-678-7128 Email : kanokwanw@thaitextile.org
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญพร มหัทธนะพล
เบอร์ติดต่อ: 063-516-6505 Email : penporn@thaitextile.org
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาคารอำนวยการส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-7135492-9
โทรสาร : 02-7121592-3
Email : earlystage63@gmail.com
Website : www.thaitextile.org/th/home/
Facebook :www.facebook.com/thtismestartup2562/